1η αγωνιστική (22.9.2019)

Αετός Ορφανού  – Ένωση Αλεξανδρούπολης
Κεραυνός Πέρνης  – Άρης Αβάτου
Ηρακλής Νέου Ζυγού  – Πανσερραϊκός
Δόξα Κάτω Καμήλας  – Απόλλων Παραλιμνίου
Πανδραμαϊκός  – Νέστος Χρυσούπολης
Δόξα Θεολόγου – Πότου  – Ορφέας Puma Ξάνθης
Ρεπό: Κιλκισιακός

2η αγωνιστική

Κιλκισιακός  – Αετός Ορφανού
Ένωση Αλεξανδρούπολης  – Κεραυνός Πέρνης
Άρης Αβάτου  – Δόξα Κάτω Καμήλας
Πανσερραϊκός  – Πανδραμαϊκός
Απόλλων Παραλιμνίου  – Δόξα Θεολόγου – Πότου
Νέστος Χρυσούπολης  – Ορφέας Puma Ξάνθης
Ρεπό: Ηρακλής Νέου Ζυγού

3η αγωνιστική

Αετός Ορφανού  – Κεραυνός Πέρνης
Ηρακλής Νέου Ζυγού  – Κιλκισιακός
Δόξα Κάτω Καμήλας  – Ένωση Αλεξανδρούπολης
Δόξα Θεολόγου – Πότου  – Άρης Αβάτου
Ορφέας Puma Ξάνθης  – Πανσερραϊκός
Νέστος Χρυσούπολης  – Απόλλων Παραλιμνίου
Ρεπό: Πανδραμαϊκός

4η αγωνιστική

Ηρακλής Νέου Ζυγού  – Αετός Ορφανού
Κεραυνός Πέρνης  – Δόξα Κάτω Καμήλας
Κιλκισιακός  – Πανδραμαϊκός
Ένωση Αλεξανδρούπολης  – Δόξα Θεολόγου – Πότου
Άρης Αβάτου  – Νέστος Χρυσούπολης
Πανσερραϊκός  – Απόλλων Παραλιμνίου
Ρεπό: Ορφέας Puma Ξάνθης

5η αγωνιστική

Αετός Ορφανού  – Δόξα Κάτω Καμήλας
Πανδραμαϊκός  – Ηρακλής Νέου Ζυγού
Δόξα Θεολόγου – Πότου  – Κεραυνός Πέρνης
Ορφέας Puma Ξάνθης  – Κιλκισιακός
Νέστος Χρυσούπολης  – Ένωση Αλεξανδρούπολης
Πανσερραϊκός  – Άρης Αβάτου
Ρεπό: Απόλλων Παραλιμνίου

6η αγωνιστική

Πανδραμαϊκός  – Αετός Ορφανού
Δόξα Κάτω Καμήλας  – Δόξα Θεολόγου – Πότου
Ηρακλής Νέου Ζυγού  – Ορφέας Puma Ξάνθης
Κεραυνός Πέρνης  – Νέστος Χρυσούπολης
Κιλκισιακός  – Απόλλων Παραλιμνίου
Ένωση Αλεξανδρούπολης  – Πανσερραϊκός
Ρεπό: Άρης Αβάτου

7η αγωνιστική

Αετός Ορφανού  – Δόξα Θεολόγου – Πότου
Ορφέας Puma Ξάνθης  – Πανδραμαϊκός
Νέστος Χρυσούπολης  – Δόξα Κάτω Καμήλας
Απόλλων Παραλιμνίου  – Ηρακλής Νέου Ζυγού
Πανσερραϊκός  – Κεραυνός Πέρνης
Άρης Αβάτου  – Κιλκισιακός
Ρεπό: Ένωση Αλεξανδρούπολης

8η αγωνιστική

Ορφέας Puma Ξάνθης  – Αετός Ορφανού
Δόξα Θεολόγου – Πότου  – Νέστος Χρυσούπολης
Πανδραμαϊκός  – Απόλλων Παραλιμνίου
Δόξα Κάτω Καμήλας  – Πανσερραϊκός
Ηρακλής Νέου Ζυγού  – Άρης Αβάτου
Κιλκισιακός  – Ένωση Αλεξανδρούπολης
Ρεπό: Κεραυνός Πέρνης

9η αγωνιστική

Αετός Ορφανού  – Νέστος Χρυσούπολης
Απόλλων Παραλιμνίου  – Ορφέας Puma Ξάνθης
Πανσερραϊκός  – Δόξα Θεολόγου – Πότου
Άρης Αβάτου  – Πανδραμαϊκός
Ένωση Αλεξανδρούπολης  – Ηρακλής Νέου Ζυγού
Κεραυνός Πέρνης  – Κιλκισιακός
Ρεπό: Δόξα Κάτω Καμήλας

10η αγωνιστική

Απόλλων Παραλιμνίου  – Αετός Ορφανού
Νέστος Χρυσούπολης  – Πανσερραϊκός
Ορφέας Puma Ξάνθης  – Άρης Αβάτου
Πανδραμαϊκός  – Ένωση Αλεξανδρούπολης
Δόξα Κάτω Καμήλας  – Κιλκισιακός
Ηρακλής Νέου Ζυγού  – Κεραυνός Πέρνης
Ρεπό: Δόξα Θεολόγου – Πότου

11η αγωνιστική

Αετός Ορφανού  – Πανσερραϊκός
Άρης Αβάτου  – Απόλλων Παραλιμνίου
Ένωση Αλεξανδρούπολης  – Ορφέας Puma Ξάνθης
Κιλκισιακός  – Δόξα Θεολόγου – Πότου
Κεραυνός Πέρνης  – Πανδραμαϊκός
Δόξα Κάτω Καμήλας  – Ηρακλής Νέου Ζυγού
Ρεπό: Νέστος Χρυσούπολης

12η αγωνιστική

Άρης Αβάτου  – Αετός Ορφανού
Απόλλων Παραλιμνίου  – Ένωση Αλεξανδρούπολης
Νέστος Χρυσούπολης  – Κιλκισιακός
Ορφέας Puma Ξάνθης  – Κεραυνός Πέρνης
Δόξα Θεολόγου – Πότου  – Ηρακλής Νέου Ζυγού
Πανδραμαϊκός  – Δόξα Κάτω Καμήλας
Ρεπό: Πανσερραϊκός

13η αγωνιστική

Ένωση Αλεξανδρούπολης  – Άρης Αβάτου
Κιλκισιακός  – Πανσερραϊκός
Κεραυνός Πέρνης  – Απόλλων Παραλιμνίου
Ηρακλής Νέου Ζυγού  – Νέστος Χρυσούπολης
Δόξα Κάτω Καμήλας  – Ορφέας Puma Ξάνθης
Δόξα Θεολόγου – Πότου  – Πανδραμαϊκός
Ρεπό: Αετός Ορφανού

14η αγωνιστική

Ένωση Αλεξανδρούπολης  – Αετός Ορφανού
Άρης Αβάτου  – Κεραυνός Πέρνης
Πανσερραϊκός  – Ηρακλής Νέου Ζυγού
Απόλλων Παραλιμνίου  – Δόξα Κάτω Καμήλας
Νέστος Χρυσούπολης  – Πανδραμαϊκός
Ορφέας Puma Ξάνθης  – Δόξα Θεολόγου – Πότου
Ρεπό: Κιλκισιακός

15η αγωνιστική

Αετός Ορφανού  – Κιλκισιακός
Κεραυνός Πέρνης  – Ένωση Αλεξανδρούπολης
Δόξα Κάτω Καμήλας  – Άρης Αβάτου
Πανδραμαϊκός  – Πανσερραϊκός
Δόξα Θεολόγου – Πότου  – Απόλλων Παραλιμνίου
Ορφέας Puma Ξάνθης  – Νέστος Χρυσούπολης
Ρεπό: Ηρακλής Νέου Ζυγού

16η αγωνιστική

Κεραυνός Πέρνης  – Αετός Ορφανού
Κιλκισιακός  – Ηρακλής Νέου Ζυγού
Ένωση Αλεξανδρούπολης  – Δόξα Κάτω Καμήλας
Άρης Αβάτου  – Δόξα Θεολόγου – Πότου
Πανσερραϊκός  – Ορφέας Puma Ξάνθης
Απόλλων Παραλιμνίου  – Νέστος Χρυσούπολης
Ρεπό: Πανδραμαϊκός

17η αγωνιστική

Αετός Ορφανού  – Ηρακλής Νέου Ζυγού
Δόξα Κάτω Καμήλας  – Κεραυνός Πέρνης
Πανδραμαϊκός  – Κιλκισιακός
Δόξα Θεολόγου – Πότου  – Ένωση Αλεξανδρούπολης
Νέστος Χρυσούπολης  – Άρης Αβάτου
Απόλλων Παραλιμνίου  – Πανσερραϊκός
Ρεπό: Ορφέας Puma Ξάνθης

18η αγωνιστική

Δόξα Κάτω Καμήλας  – Αετός Ορφανού
Ηρακλής Νέου Ζυγού  – Πανδραμαϊκός
Κεραυνός Πέρνης  – Δόξα Θεολόγου – Πότου
Κιλκισιακός  – Ορφέας Puma Ξάνθης
Ένωση Αλεξανδρούπολης  – Νέστος Χρυσούπολης
Άρης Αβάτου  – Πανσερραϊκός
Ρεπό: Απόλλων Παραλιμνίου

19η αγωνιστική

Αετός Ορφανού  – Πανδραμαϊκός
Δόξα Θεολόγου – Πότου  – Δόξα Κάτω Καμήλας
Ορφέας Puma Ξάνθης  – Ηρακλής Νέου Ζυγού
Νέστος Χρυσούπολης  – Κεραυνός Πέρνης
Απόλλων Παραλιμνίου  – Κιλκισιακός
Πανσερραϊκός  – Ένωση Αλεξανδρούπολης
Ρεπό: Άρης Αβάτου

20η αγωνιστική

Δόξα Θεολόγου – Πότου  – Αετός Ορφανού
Πανδραμαϊκός  – Ορφέας Puma Ξάνθης
Δόξα Κάτω Καμήλας  – Νέστος Χρυσούπολης
Ηρακλής Νέου Ζυγού  – Απόλλων Παραλιμνίου
Κεραυνός Πέρνης  – Πανσερραϊκός
Κιλκισιακός  – Άρης Αβάτου
Ρεπό: Ένωση Αλεξανδρούπολης

21η αγωνιστική

Αετός Ορφανού  – Ορφέας Puma Ξάνθης
Νέστος Χρυσούπολης  – Δόξα Θεολόγου – Πότου
Απόλλων Παραλιμνίου  – Πανδραμαϊκός
Πανσερραϊκός  – Δόξα Κάτω Καμήλας
Άρης Αβάτου  – Ηρακλής Νέου Ζυγού
Ένωση Αλεξανδρούπολης  – Κιλκισιακός
Ρεπό: Κεραυνός Πέρνης

22η αγωνιστική

Νέστος Χρυσούπολης  – Αετός Ορφανού
Ορφέας Puma Ξάνθης  – Απόλλων Παραλιμνίου
Δόξα Θεολόγου – Πότου  – Πανσερραϊκός
Πανδραμαϊκός  – Άρης Αβάτου
Ηρακλής Νέου Ζυγού  – Ένωση Αλεξανδρούπολης
Κιλκισιακός  – Κεραυνός Πέρνης
Ρεπό: Δόξα Κάτω Καμήλας

23η αγωνιστική

Αετός Ορφανού  – Απόλλων Παραλιμνίου
Πανσερραϊκός  – Νέστος Χρυσούπολης
Άρης Αβάτου  – Ορφέας Puma Ξάνθης
Ένωση Αλεξανδρούπολης  – Πανδραμαϊκός
Κιλκισιακός  – Δόξα Κάτω Καμήλας
Κεραυνός Πέρνης  – Ηρακλής Νέου Ζυγού
Ρεπό: Δόξα Θεολόγου – Πότου

24η αγωνιστική

Πανσερραϊκός  – Αετός Ορφανού
Απόλλων Παραλιμνίου  – Άρης Αβάτου
Ορφέας Puma Ξάνθης  – Ένωση Αλεξανδρούπολης
Δόξα Θεολόγου – Πότου  – Κιλκισιακός
Πανδραμαϊκός  – Κεραυνός Πέρνης
Ηρακλής Νέου Ζυγού  – Δόξα Κάτω Καμήλας
Ρεπό: Νέστος Χρυσούπολης

25η αγωνιστική

Αετός Ορφανού  – Άρης Αβάτου
Ένωση Αλεξανδρούπολης  – Απόλλων Παραλιμνίου
Κιλκισιακός  – Νέστος Χρυσούπολης
Κεραυνός Πέρνης  – Ορφέας Puma Ξάνθης
Ηρακλής Νέου Ζυγού  – Δόξα Θεολόγου – Πότου
Δόξα Κάτω Καμήλας  – Πανδραμαϊκός
Ρεπό: Πανσερραϊκός

26η αγωνιστική

Άρης Αβάτου  – Ένωση Αλεξανδρούπολης
Πανσερραϊκός  – Κιλκισιακός
Απόλλων Παραλιμνίου  – Κεραυνός Πέρνης
Νέστος Χρυσούπολης  – Ηρακλής Νέου Ζυγού
Ορφέας Puma Ξάνθης  – Δόξα Κάτω Καμήλας
Πανδραμαϊκός  – Δόξα Θεολόγου – Πότου
Ρεπό: Αετός Ορφανού